Szczegóły

Tytuł artykułu

Screening of Polish Holstein-Friesian bulls towards eradication of Complex Vertebral Malformation (CVM) carriers

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Identyfikator

ISSN 1505-1773

×