Szczegóły

Tytuł artykułu

Magnetic resonance imaging assisted with fine needle aspiration biopsy in the diagnosis of fibrosarcomas of the skull in dogs

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Identyfikator

ISSN 1505-1773

×