Szczegóły

Tytuł artykułu

Alkylphenol ethoxylates and alkylphenols – update information on occurrence, fate and toxicity in aquatic environment

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Identyfikator

ISSN 1505-1773

×