Szczegóły

Tytuł artykułu

Changes in Th1 and Th2 cytokine concentrations in ileal Peyer’s patches in gilts exposed to zearalenone

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2014

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.2478/pjvs-2014-0007

×