Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of inulin extracts or inulin-containing plant supplement on blood lipid indices and fatty acid profile in fattener tissues

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Identyfikator

ISSN 1505-1773

×