Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of vaginal administration of prostaglandin E2 and/or 17β-estradiol on luteal function and histological characteristics of the cervix in cyclic pigs

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Data

2014

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.2478/pjvs-2014-0016

×