Szczegóły

Tytuł artykułu

Serum selenium concentration and glutathione peroxidase activity and selenium content in testes of Polish Konik horses from selenium- -deficient area in North-Western Poland

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2014

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.2478/pjvs-2014-0022

×