Szczegóły

Tytuł artykułu

Supplementation of different concentrations of Orvus Es Paste (OEP) to ostrich egg yolk lipoprotein extender improves post-thaw boar semen quality

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Data

2014

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.2478/pjvs-2014-0032

×