Szczegóły

Tytuł artykułu

Quantitative PCR High-Resolution Melting (qPCR-HRM) curve analysis, a new approach to rapid detection and differentiation of bovine papillomavirus detected in equine sarcoids

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Data

2014

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.2478/pjvs-2014-0034

×