Szczegóły

Tytuł artykułu

The effect of β-hydroxy-β-methylbutyrate (HMB) on selected parameters of humoral immunity in calves

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Identyfikator

ISSN 1505-1773

×