Szczegóły

Tytuł artykułu

Insight into behavior of epithelial cells of the feline conjunctiva in chronic conjunctivitis as a possible limitation in detection of Chlamydophila spp.

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Data

2014

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.2478/pjvs-2014-0063

×