Szczegóły

Tytuł artykułu

Toltrazuril (Baycox®) treatment against coccidiosis caused by Eimeria sp. in Japanese quails (Coturnix coturnix japonica)

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Identyfikator

ISSN 1505-1773

×