Szczegóły

Tytuł artykułu

Diagnostic performance of ID Screen® MVV-CAEV Indirect Screening ELISA in identifying small ruminant lentiviruses-infected goats

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2014

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.2478/pjvs-2014-0072

×