Szczegóły

Tytuł artykułu

The effects of subcutaneous and intraocular administration of class B ODN CpG in chicken on the expression of TLR21, IFN-γ and IL-1β

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Data

2014

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.2478/pjvs-2014-0089

×