Szczegóły

Tytuł artykułu

Trueperella pyogenes and Escherichia coli as an etiological factor of endometritis in cows and the susceptibility of these bacteria to selected antibiotics

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2014

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.2478/pjvs-2014-0096

×