Szczegóły

Tytuł artykułu

Effectiveness of training programmes used in two stables of thoroughbred race horses

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2014

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.2478/pjvs-2014-0099

×