Szczegóły

Tytuł artykułu

Proliferative and oxidative response of hepatocytes (Hep) and hepatic stellate cells (HSC) isolated from rats exposed to ketogenic diet

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Data

2014

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.2478/pjvs-2014-0102

×