Szczegóły

Tytuł artykułu

Serological studies to determine the occurrence of Johne’s disease and mycoplasma infection in the Northern-East Polish population of European bison (Bison bonasus)

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Data

2014

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.2478/pjvs-2014-0105

×