Szczegóły

Tytuł artykułu

Autonomic drugs in the treatment of canine and feline glaucoma – Part II: Medications that lower intraocular pressure by reducing aqueous humour production

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2014

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.2478/pjvs-2014-0111

×