Szczegóły

Tytuł artykułu

Modeling the kinetics of survival of Staphylococcus aureus in regional yogurt from goat's milk

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Identyfikator

ISSN 1505-1773

×