Szczegóły

Tytuł artykułu

Detection of the bovine viral diarrhoea virus (BVDV) in young beef cattle in eastern and south-eastern regions of Poland

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Identyfikator

ISSN 1505-1773

×