Szczegóły

Tytuł artykułu

Screening method for the determination of tetracyclines and fluoroquinolones in animal drinking water by liquid chromatography with diode array detector

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Identyfikator

ISSN 1505-1773

×