Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of supplementation with vitamins E, C and β-carotene on antioxidative/oxidative status parameters in sows during the postpartum period

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Identyfikator

ISSN 1505-1773

×