Szczegóły

Tytuł artykułu

The influence of the feeding Flour Beetle Tribolium confusum-infested fodder on the selected indices of the health status of rats

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Identyfikator

ISSN 1505-1773

×