Szczegóły

Tytuł artykułu

Distribution and chemical coding patterns of cocaine- and amphetamine-regulated transcript-like immunoreactive (CART-LI) neurons in the enteric nervous system of the porcine stomach cardia

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Identyfikator

ISSN 1505-1773

×