Szczegóły

Tytuł artykułu

Identification of new 18S rRNA strains of Babesia canis isolated from dogs with subclinical babesiosis

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Identyfikator

ISSN 1505-1773

×