Szczegóły

Tytuł artykułu

Effects of storage in different semen extenders on the pre-freezing and post-thawing quality of boar spermatozoa

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Identyfikator

ISSN 1505-1773

×