Szczegóły

Tytuł artykułu

Biofilm-formation by Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis isolates from subclinical mastitis in conditions mimicking the udder environment

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.1515/pjvs-2015-0102

×