Szczegóły

Tytuł artykułu

Prevalence and risk factors for Lawsonia intracellularis, Brachyspira hyodysenteriae and Salmonella spp. in finishing pigs in Polish farrow-to-finish swine herds

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Identyfikator

ISSN 1505-1773

×