Szczegóły

Tytuł artykułu

Spleen content of selected polyphenols, splenocytes morphology and function in mice fed Rhodiola kirilowii extracts during pregnancy and lactation

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Identyfikator

ISSN 1505-1773

×