Szczegóły

Tytuł artykułu

Fusarium and Aspergillus mycotoxins effects on dairy cow health, performance and the efficacy of Anti-Mycotoxin Additive

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Identyfikator

ISSN 1505-1773

×