Szczegóły

Tytuł artykułu

Effects of the platelet-activating factor (PAF) on selected quality parameters of cryopreserved bull semen (AI) with reduced sperm motility

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Identyfikator

ISSN 1505-1773

×