Szczegóły

Tytuł artykułu

Ghrelin and its correlation with leptin, energy related metabolites and thyroidal hormones in dairy cows in transitional period

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Identyfikator

ISSN 1505-1773

×