Szczegóły

Tytuł artykułu

Pseudomonas and Pedobacter isolates from King George Island inhibited the growth of foodborne pathogens

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Antarctic ; antimicrobial ; foodborne pathogen ; 16S rDNA sequence

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

3-14

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/v10183−011−0003−y

×