Szczegóły

Tytuł artykułu

Genetic and epigenetic studies on populations of Deschampsia antarctica Desv. from contrasting environments on King George Island

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Antarctic ; South Shetland Islands ; Deschampsia antarctica ; genetic/methy−lation diversity

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

15-26

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Data

2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/v10183−011−0005−9

×