Szczegóły

Tytuł artykułu

The sea-spiders (Arthropoda: Pycnogonida) of Admiralty Bay, King George Island

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Antarctic ; King George Island ; benthos ; Pycnogonida

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

27-38

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/v10183−011−0001−0

×