Szczegóły

Tytuł artykułu

Cenozoic stress field in the southwestern Antarctic Peninsula from brittle mesostructures in Wright Peninsula, Adelaide Island

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/v10183−011−0006−8

×