Szczegóły

Tytuł artykułu

70th Anniversary of Professor Maria Olech

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/v10183−011−0014−8

×