Szczegóły

Tytuł artykułu

Soil development and soil biology on King George Island, Maritime Antarctic

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Antarctic ; King George Island ; soil development ; soil microbial communities

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

105-116

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/v10183−011−0002−z

×