Szczegóły

Tytuł artykułu

Massalongia olechiana (Massalongiaceae, Peltigerales), a new lichen species from the Antarctic

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Antarctic ; lichens ; lichenized ascomycetes ; Massalongia

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

117-121

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Data

2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/v10183−011−0011−y

×