Szczegóły

Tytuł artykułu

Additions to the lichen flora of Victoria Land, Antarctica

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/v10183−011−0009−5

×