Szczegóły

Tytuł artykułu

Additions to the lichen flora of Victoria Land, Antarctica

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Antarctica ; lichenized fungi ; Ascomycota ; penguin colonies

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

123-138

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/v10183−011−0009−5

×