Szczegóły

Tytuł artykułu

Biology of generative reproduction of Colobanthus quitensis (Kunth) Bartl. from King George Island, South Shetland Islands

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Antarctic ; Colobanthus quitensis ; microsporogenesis ; sexual reproduction ; seed development

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

139-155

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/v10183−011−0008−6

×