Szczegóły

Tytuł artykułu

Polish botanical and mycological studies of the Antarctic terrestrial and fresh water ecosystems in 1977-2009: An overview

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Antarctic ; plants ; fungi

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

157-174

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Data

2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/v10183−011−0010−z

×