Szczegóły

Tytuł artykułu

Enigmatic morphological disparity in tarsometatarsi of giant penguins from the Eocene of Antarctica

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Antarctic Peninsula ; Eocene La Meseta Formation ; penguins ; Anthropornis ; tarsometatarsi

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Data

2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/v10183−011−0013−9

×