Szczegóły

Tytuł artykułu

Glacier distribution and direction in Svalbard, Axel Heiberg Island and throughout the Arctic: General northward tendencies

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Arctic ; mountain glaciers ; aspect ; solar radiation ; ELA ; asymmetric glaciation

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

199-238

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/v10183−011−0015−7

×