Szczegóły

Tytuł artykułu

Schmidt hammer tests across a recently deglacierized rocky coastal zone in Spitsbergen - is there a

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Arctic ; Svalbard ; rocky coasts ; SHRT ; coastal evolution

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

239-252

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/v10183−011−0017−5

×