Szczegóły

Tytuł artykułu

The earliest fossil record of a medium-sized penguin

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Antarctic Peninsula ; La Meseta Formation ; Telm3 ; early Eocene ; Sphenisci−formes ; humerus

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

269-277

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Data

2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/v10183−011−0020−x

×