Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of UV-B radiations on the pigments of two Antarctic lichens of Schirmacher Oasis, East Antarctica

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Antarctica ; UV−B radiation ; lichens ; carotenoids ; phenolics ; chlorophyll

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

279-287

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Data

2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/v10183−011−0019−3

×