Szczegóły

Tytuł artykułu

New data on the distribution of stenothoid amphipods (Crustacea) from Scotia Arc, West Antarctic

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2011

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/v10183−011−0025−5

×